Danh mục: Thông báo nhà trường

THÔNG BÁO Về việc tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

01/11/2018

PHÒNG GD & ĐT TRỰC NINH TRƯỜNG THCS TRỰC MỸ   Số:  11/TB – THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc   Trực Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2018   THÔNG BÁO Về việc tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu … Continue reading THÔNG BÁO Về việc tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam