Thông Báo về buổi gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ và lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

31/10/2018
PHÒNG GD & ĐT TRỰC NINHTRƯỜNG THCS TRỰC MỸ

Số: 11/TB – THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc

 
Trực Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ

và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

 

 

Kính gửi    –   Các thế hệ nhà giáo

–   Các thế hệ học sinh

Năm 1963 là mốc son lịch sử khai sinh ra mái trường THCS Trực Mỹ đã trải qua các thời kỳ lịch sử:

  • Từ 1963 – 1965 là Trường Phổ thông Nông nghiệp do thầy Hà Ngọc Viêm làm Hiệu trưởng.
  • Từ 1965 – 1982 là Trường cấp 2 Trực Mỹ do thầy Trần Kim làm Hiệu trưởng.
  • Từ 1982 – 1990 là Trường Phổ thông cơ sở do thầy Vũ Khắc Hoằng làm Hiệu trưởng.
  • Từ 1990 – 2007 là Trường THCS Trực Mỹ do thầy Vũ Cao Thạc làm Hiệu trưởng.
  • Từ 2007 – 2015 là Trường THCS Trực Mỹ do cô Trần Thị Tươi làm Hiệu trưởng.
  • Từ 2015 đến nay là Trường THCS Trực Mỹ do thầy Đặng Văn Tâm làm Hiệu trưởng.

1.Các hoạt động chính của buổi lễ gặp mặt các nhà giáo đã nghỉ hưu và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức vào ngày (Chủ nhật) 11/11/2018.

  1. Giấy mời về dự lễ kỷ niệm ban tổ chức sẽ kính chuyển tới các nhà giáo qua bộ phận văn phòng.
  2. Đối với học sinh các khóa từ 1963 – 2018 ban tổ chức sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Học sinh các khóa về dự liên hệ trực tiếp với thầy Phạm Xuân Sinh 0944580333, hoặc thầy Vũ Hoàng Vân 0974821305 để Ban tổ chức đón tiếp được chu đáo.
  3. Ban tổ chức trân trọng kính mời các thế hệ nhà giáo, học sinh viết bài về chặng đường 55 năm giáo dục Trung học cơ sở gửi về ban tổ chức. Các bài viết về trường, ảnh của tập thể, cá nhân gửi qua ban tổ chức theo địa chỉ Email sau: thcs@gmail.com. Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi về địa chỉ: Thầy Phạm Xuân Sinh – Phó Hiệu trưởng trường 0944580333 và 0974935199, hoặc Thầy Vũ Hoàng Vân – Chủ tịch Công Đoàn trường 0974821305. Địa chỉ: Trường THCS Trực Mỹ – Trực Ninh – Nam Định.

Nhà trường trân trọng kính mời các nhà giáo đã nghỉ hưu, các thế hệ học sinh về tham dự.Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:-         Các đơn vị của trường;

–         Các nhà giáo đã nghỉ hưu của trường;

–         Các thế hệ học sinh;

–         Đăng trên các phương tiện thông tin;

–         Lưu: VP.

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Văn Tâm